green e-commerce บ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย
สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย

เกี่ยวกับโครงการ

ซื้อขายออนไลน์อย่างมั่นคงปลอดภัย
กับโครงการ Green e-Commerce

ETDA ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนชั้นนำของประเทศ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยให้ก้าวสู่สังคมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย
หรือ Green e-Commerce" เพื่อส่งเสริมธุรกิจ e-Commerce ให้กับเหล่าผู้ประกอบการชาวไทย
พร้อมสร้างความมั่นใจและความมั่นคงปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thaiemarket.com

ฟรี!
อบรม สัมมนา
ด้านอีคอมเมิร์ซ
เปิดมุมมองใหม่ๆ
ในการทำธุรกิจออนไลน์

ฟรี!
เครื่องมือการตลาด
ออนไลน์แบบครบวงจร
เช่น Google AdWords, FB Ads
ที่เลือกใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ
ของคุณได้เอง

ฟรี!
กูรูมืออาชีพ
ที่พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก
ตลอด 2 เดือนเต็ม

รับสิทธิพิเศษมากมายจาก Thaiemarket.com
e-Directory ที่รวบรวมร้านค้าออนไลน์ที่เชื่อถือได้ โดย ETDA
ฟรีค่าสมาชิกตลอดชีพ รีบสมัครเลย !

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อยกระดับมาตรฐาน และสร้างโอกาสทาง
  การตลาดให้ร้านค้า e-Commerce ของไทย
  ให้สามารถแข่งขันกับทางต่างประเทศได้ รวม
  ถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 2. สร้างความมั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยของ
  การซื้อขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
  Thaiemarket.com

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม SMEs ที่ซื้อขายผ่านทางออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นผู้ประกอบการที่มีเอกสารรับรองการ
  จดทะเบียนการค้า (บุคคลธรรมดา) หรือ
  จดทะเบียนนิติบุคคล ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. มีเว็บไซต์เพื่อการค้าขายออนไลน์ และมีสินค้า
  ในเว็บไม่ต่ำกว่า 10 รายการ
 3. ขายสินค้า/บริการที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกห้าม
  ขายทางออนไลน์
 4. มีการให้ข้อมูลสินค้า/บริการตามข้อกำหนด
  สคบ. และ อย.
 5. มีบริการหลังการขายที่ดี (ตามนโยบายที่แจ้งไว้
  บนไซต์ให้ลูกค้าทราบ เช่น ระยะเวลาการส่ง
  สินค้า)
 6. ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนด้าน
  การหลอกลวงจากผู้บริโภค (หรือจัดการปัญหา
  นั้นได้อย่างดี)
 7. ยินยอมให้มีการตรวจสอบตัวตนของธุรกิจ
  โดยเจ้าหน้าที่ของ ETDA

ท่านยังไม่ได้ใช้เงินเครดิต 4,000 บาทของท่านตามกำหนด
โปรดติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ 02-1231223
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.) เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

ท่านยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามเพื่อรับเครดิตเพิ่ม 6,000 บาท
รบกวนทำแบบสอบถาม เพื่อรับสิทธิ์
Link : https://www.greenecommerce.in.th/profile/intro